Torino vest - Grey check

€299,00
- Sleeveless blazer
- Slim fit